Det er ingen hemmelighed, at alkoholmisbrug kan føre til en række negative konsekvenser, herunder hukommelsestab. Faktisk er alkoholrelateret hukommelsestab ifølge National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) i USA, et af de mest almindelige, kognitive problemer i forbindelse med overdreven alkoholforbrug. Men hvad er det ved alkoholmisbrug, der forårsager hukommelsestab? Og hvordan påvirker det folks liv? I denne artikel vil vi undersøge forskellen mellem dengang og nu, når det drejer sig om alkoholmisbrug og hukommelsestab.

Hvad gør alkohol ved kroppen?

Alkohol er et giftigt stof, der kan skade alle større organer i kroppen. Det er ikke kun din hjerne, der lider under alkoholmisbrug, men også andre organer, som lever, nyrer og hjerte. Når alkohol indtages i store mængder over tid, kan alkohol forårsage permanente fysiske skader på disse vitale organer. Alkohol forstyrrer også, hvordan vores hjerner arbejder. Det ændrer vores opfattelse, reducerer vores evne til at tænke klart og gør os mindre i stand til at kontrollere vores følelser.

Hvad er forskellen mellem dengang og nu?

Før vi går ind på, hvad alkohol gør ved kroppen, skal vi se på, hvordan man gjorde tingene dengang. I oldtiden drak man vin, som en del af deres daglige kost. Det blev brugt til religiøse ceremonier til at fejre særlige lejligheder og som en måde at hygge sig med venner på. Dengang var der ikke samme stigmatisering af alkoholmisbrug som i dag.

I dag er tingene helt anderledes. Vi ved, at alkohol kan være skadeligt for vores helbred, og vi er mere bevidste om de farer, der er forbundet med at drikke for meget. Der er dog stadig mange mennesker, der drikker alkohol regelmæssigt og i store mængder. Med den viden, vi også har i dag, så er det også nemmere at komme i behandling, hvis vi har et misbrug, vi ikke selv kan kontrolere.

Behandlingstyper

Der er to forskellige typer behandling, som man kan deltage i, hvis man er afhængig ad alkohol.

  • Deltage i AA møder (De anonyme alkoholikere)
  • Minnesotakuren

De anonyme alkoholiker er et møde, hvor man får råd og vejledning, men det er en slags hjælp til selvhjælp, hvor man ikke får den effektive én til én vejledning. Hvorimod minnesotakur er en effektiv 12-trinsprogram, hvor man får hjælp af fagligt uddannede alkoholbehandlere.

Dette er et 12-trins program, der er baseret på de 12 trin, som stammer fra Minnesota. Minnesotakuren fokuserer på dit generelle helbred og velvære ikke kun på alkohol. De tror på at behandle hele mennesket og hjælpe dem med at blive glade og sunde igen.